Telefon

019-611 21 75

E-post

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Besöks- och postadress

Örebro läns bildningsförbund

Slottsgatan 13 A

703 61 Örebro

 

 

Porträtt Cecilia Lönn Elgstrand
Cecilia Lönn Elgstrand är länsbildningskonsulent på Örebro läns bildningsförbund

Länsbildningskonsulenten arbetar med att övergripande med att synliggöra, främja samt påvisa betydelsen av folkbildning. I arbetet ingår även att bistå kommuner och region med kunskapsunderlag om folkbildning samt delta i regionalt utvecklingsarbete. Länsbildningskonsulenten kallar till folkbildningens lokala samrådsmöten i de fyra länsdelarna samt arbetar aktivt med etik- och kvalitet inom folkbildningen.

Cecilia Lönn Elgstrands kontaktuppgifter

E-post

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Telefon

070-795 88 86

oblb Caroline Frankesjo 2019 01445
Emma Lado är folkhälsokommunikatör på Örebro läns bildningsförbund

Folkhälsokommunikatörens roll är att lyfta det hälsofrämjande arbetet som görs inom folkbildningen. Verksamheterna skapar bland annat sociala sammanhang, gemenskap samt minskar utanförskap och ofrivillig ensamhet. Det finns stora möjligheter till samverkan för att främja folkhälsan.

Emma Lados kontaktuppgifter

E-post

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Telefon

070-530 03 11

 

 

 

oblb Caroline Frankesjo 2019 01459
Tina Ruth är amatörteaterkonsulent på Örebro läns bildningsförbund
orebro lans bildningsforbund caroline frankesjo 2019 01451
Stefan Jansson är vikarierande amatörteaterkonsulent på Örebro läns bildningsförbund

Främjar amatörteatern i länet genom att stödja amatörteaterföreningar med handledning och utbildningsinsatser. Stöttar också arbetet med information och marknadsföring. En annan viktig del är att visa hur viktig amatörteatern är för lokalsamhällen runt om i länet.

Tina Ruths kontaktuppgifter

E-post

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Telefon

070-721 21 98

Stefan Janssons kontaktuppgifter

E-post

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Telefon

070-628 06 20