Folkhögskolor och studieförbund är viktiga aktörer för att stärka och utveckla den svenska demokratin. Folkbildningen stärker inte bara föreningslivet och ger förutsättningar för föreningar att utvecklas som demokratiska organisationer utan också viktiga bildnings- och utbildningsarenor för de politiska partierna. Folkbildningens aktiva roll i etableringen av nyanlända underlättar dessutom inträdet i det demokratiska samhället. Arbetet med att få fler människor att bli digitalt delaktiga, ökar möjligheterna för fler att delta i samhällslivet. Inom folkbildningen stödjs människors aktiva demokratiska deltagande oavsett bostadsort, bakgrund, identitet eller socioekonomiska förutsättningar. Arbetet inom folkbildningen med att utjämna bildningsklyftor ökar möjligheterna för fler att vara delaktiga i samhällslivet.

På den här sidan finns aktiviteter inom folkbildingen med temat demokrati samlade och sidan uppdateras kontinuerligt.

IMG 0341 demokratiutställning mindre


Studiecirkel: Mitt val

En studiecirkel om demokrati, politik och samhällsfrågor för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Läs mer om Mitt val eller se en film om cirkeln.

 

Samtalskort för att starta samtal

Dra ett kort, en fråga eller ett ord och samtalet är igång! För mässan, festivalen, minglet...där människor möts och har en minut över. Ta del av samtalskorten här. Framtaget av Stockholms läns Bildningsförbund ihop med #ViMåstePrata 

 

Bokcirkel: Handbok för demokrater

I Sverige har vi vant oss vid att ta demokratin för given. Men den politiska utvecklingen de senaste åren visar att den demokrati som vi länge tyckte var en självklarhet framstår som både sårbar och ifrågasatt. Hur gör en enskild människa för att skydda demokratin? Läs mer om Handbok för demokrater. 

 

Bokcirkel: Demokrati - En liten bok om en stor sak

Demokratin är livsviktig. Den påverkar ditt liv i stort och smått, och den gör dig viktig. Vad du tycker och tänker betyder något. Men hur stabilt är egentligen det demokratiska bygget? Läs mer om En liten bok om en stor sak.  

 

Inspelad föreläsning: Från skärselden till välfärdskommunen

Se historikern Gunnar Wetterbergs föreläsning om den svenska demokratins rötter och framväxt. Fokus ligger på hur det lokala självstyret vuxit fram och vilken betydelse det haft för folkrörelser och det breda medborgerliga deltagandet. Ta del av föreläsningen.  

 

Föreläsning med Gudrun Schyman - Demokrati – det är vi! 

Gudrun Schyman har en lång och gedigen bakgrund inom politiken och miljörörelsen, både på nationell och internationell nivå. Gudrun Schyman har ända sedan 30 år tillbaka brunnit extra mycket för föreläsningar och demokrati. Föreläsningen genomfördes 10 Maj 2022 kl.18:15-19:30.

 

Sopplunch - Sportslig demokrati

Annika Grälls föreläser som är ordförande i Elitfotboll dam, ledamot i Svenska Fotbollförbundets styrelse, ledamot i UEFA:s marknadskommitté och ledamot i valberedningen för Sverige Olympiska Kommitté. Föreläsningen genomfördes 11 Maj 2022 kl.12:15-13:00. 

 

Sopplunch - HBTQI-seniorers historia, nutid och framtid

Pell-Uno Larsson som är engagerad i hbtqi och äldrefrågor och har arbetat hela sitt liv för att lyfta fram hbtqi-personers röster höll en föreläsning på Medbrogarskolan. Föreläsningen genomfördes 12 Maj 2022 kl. 12:15-13:00. 

 

Sopplunch - Ung Företagsamhet Örebro - en förening, många unga röster

Ida Thorell, regionchef för den ideella föreningen Ung Företagsamhet Örebro län höll i föreläsningen. Under de 8 år hon hittills jobbat där har hon sett hur föreningen växt och utvecklats. Föreläsningen genomfördes 13 Maj 2022 kl.12:15-13:00.  

 

Vi måste prata – demokratiska diskussionscirklar

Hur kan vi förstå det obegripliga som sker i Ukraina? I denna cirkel diskuterades demokratiska grundfrågor för att bättre förstå varandra och vår omvärld. Ett bra samtal handlar inte om att få andra att ändra sin åsikt. Det handlar om att våga och vilja säga sin egen åsikt och att möta andras. Diskussionscirkeln startades 1 april 2022. Läs mer om diskussionscirkeln. 

 

Valfrukostar 2022

Med sikte på valet i september genomförs en rad valfrukostar. Vi belyser angelägna demokratifrågor, allt från delaktighet, klimat, jämlikhet till individens ansvar och vikten av bildning. Ett samarbete mellan #ViMåstePrata, Studieförbunden i samverkan och de olika studieförbunden. Genomförda frukostar ägde rum 6 april, 10 april, 4 maj, 19 maj, 25 maj och 1 juni.  

Kommande frukostar:
24 augusti “Gemenskap & Demokrati”, Sensus
31 augusti “Kultur & Demokrati”, Kulturens
7 september “Valfrukost special”, Studieförbunden

Läs mer om kommande valfrukostarna (sidan uppdateras med info längre fram).

 

Allas Ansvar - en konferens om utsatta områden

Enligt polisen så finns det idag 60 områden i Sverige som klassas som särskilt utsatta områden, utsatta områden eller riskområden. Vad innebär det här i praktiken för de boendes trygghet och påverkansmöjligheter? Vad kan vi tillsammans göra, vad görs redan och hur ser framtiden ut? Det genomfördes två konferenstillfällen med samma innehåll och upplägg. Konferensen ägde rum på två olika datum 18 maj och 24 majLäs mer om konferensen

 

Inspelad föreläsning med Jan Eliasson - Ukraina, FN, krig och fred

Jan Eliasson föreläste om "Ukraina, FN, krig och fred" under en demokratifrukost i sammarbete med #ViMåstePrata. Ta del av föreläsningen. 

 

Samtalsforum med forskare Izabela Dahl, Maria Jansson och Sanela Bajramovic

Den 30 mars anordnades ett samtalsforum under rubriken "Vi måste prata - om kriget i Ukraina". Delar utav kvällens samtal finns inspelade att ta del av i efterhand. Ta del av samtalen från samtalsforum.

 

Demokratidag i Örebro och Karlskoga

Lördag 14 maj anordnades en demokratidag med flera aktiviteter i Baronbacken och lördag den 21 maj kl.11-14 arrangerades dagen i Karlskoga. Aktivitetsdagarna är ett samarbete mellan studieförbundet NBV och Eritreanska föreningen. Se inbjudan till demokratidagen i Örebro och Karlskoga.

 

Digital föreläsning om demokrati

Tisdag 10 maj kl.18-20 föreläste läraren Tobias Persson om demokrati. Se inbjudan till föreläsningen.

 

Inspelad digital föreläsning med Charlotte Signahl

Sensus tipsar om en digital föreläsning som heter "Om demokrati - Föreläsning med Charlotte Signahl". För att ta del av föreläsningen titta från tidkoden 7:35 i följande video.